👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik, moral och livsfrågor åk.9 Maserskolan

Skapad 2017-10-09 10:42 i Maserskolan Borlänge
Etik, moral och livsfrågor.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation.

Innehåll

Etik, moral och livsfrågor.

Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation. 

Arbetssätt:

- Diskussioner

-Genomgångar

-Läsning av texter

Tidsperiod: v. 40-43

 

Bedömning:

Era kunskaper kommer att bedöms utifrån matrisen nedan. 
Du kommer att bedömas utifrån samtliga moment som ingår under kursen, både skriftliga och muntliga.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov tisdag 24/10 v. 43.

Uppgifter

 • Repetitionsuppgift inför provet om etiska dilemman v.43.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Etik, moral och livsfrågor.

På väg
E
C
A
Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
På väg mot
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att använda etiska begrepp och modeller
På väg mot
Använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Förmågan att söka information om religioner och livsåskådningar
På väg mot
Kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan söka information och använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Kan söka information och använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.