👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Förklarande text"

Skapad 2017-10-09 11:08 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Vi ska lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att du planerar och skriver en egen förklarande text och där visar dina färdigheter.

Innehåll

Läromedel: Zick Zack Skrivrummet

Tidsåtgång: 1-2 lektioner/vecka under 5-6 veckor


Konkretisering av målen

 

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära dig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)
 • lära dig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)
 • tillsammans med din grupp planera och skriva en text som förklarar hur ett frö blir ett nytt frö (Steg 3)
 • På egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar varför björnar går i ide (Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse/förkunskap: Vi pratar och läser om de fenomen som vi senare ska skriva förklarande texter om.

 • Steg 1:  Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen en förklarande text. Vi övar på att skriva rubriker och definitioner samt visar hur man med bilder kan förtydliga en förklarande text.

 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i presens och tids- och sambandsord.

 • Steg 3: Vi skriver med hjälp av en bildserie en gemensam text om hur ett frö blir ett nytt frö.

 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en förklarande text om varför björnen går i idé och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en förklarande text
 • kunna skriva begripligt med enkla resonemang
 • kunna skriva med en fungerande struktur (använda dig av rubrik, inledning, förklarande text i logiska steg, och sammanfattande i avslutande stycke)
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text (verb i presens, sambandsord och ämnesspecifika ord

 

Hur du ska få visa dina förmågor

 • Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text som du och din lärare sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6