👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Troll eller lucia?

Skapad 2017-10-09 11:50 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Om konsten att skriva en krönika.

Innehåll

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

Eleverna läser en krönika och analyserar den. De får lära sig att syftet med en krönika är att kommentera nutiden på ett personligt och underhållande sätt. De förstår också att krönikan vanligen inte har ingress, bild och bildtext som andra tidningsartiklar utan följer en friare struktur som gärna avslutas med en slutkläm.

Eleverna skriver under lektionstid en krönika där de strävar efter att använda ett personligt, uttrycksfullt och underhållande språk. De förhåller sig till krönikans relativt fria uppbyggnad.

Eleverna strävar efter att i sin krönika använda ord som väcker känslor och förmedlar bilder.

Eleverna anpassar textens språk, innehåll och disposition till en tänkt läsekrets.

 

Konkretiserade mål:

Eleven ska:

 • först läsa en krönika och undersöka vad som är typiskt för en krönikas uppbyggnad och språk.
 • lära sig att skriva underhållande och personligt och använda det som de lärt sig då de skriver krönikor.
 • fokusera på krönikans språk.
 • delta i några språk- och berättarövningar.
 • som slutuppgift skriva en egen krönika där målet är att hen ska skriva om en personlig upplevelse, använda sig av ett uttrycksfullt språk och gärna föra fram ett budskap.

Uppgifter

 • Krönikans form

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Troll eller lucia?

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en krönika.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en krönika relativt väl, t.ex. med iakttagelse, resonemang, budskap och slutkläm. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en krönika väl, t.ex. med en slagfärdig inledning och avslutning, iakttagelse, resonemang, budskap och slutkläm. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, t.ex. genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, t.ex. genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse på ett enkelt sätt. Ordvalet för att få en underhållande ton är enkelt och anpassat efter tänkt läsare.
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse relativt väl. Ordvalet för att få en underhållande ton är utvecklat, t.ex. genom att vara personligt, och anpassat efter tänkt läsare.
Eleven behandlar krönikans ämne utifrån en aktuell händelse väl. Ordvalet för att få en underhållande ton är välutvecklat, t.ex. genom att vara personligt samt genom liknelser och metaforer, och anpassat efter tänkt läsare.