👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering kap.2 "variabler och uttryck"

Skapad 2017-10-09 12:07 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig hur man skriver uttryck, förenklar uttryck samt hur man beräknar uttryck med hjälp av variabler.

Innehåll


 

 

År 8  MATEMATIK: variabler och uttryck v 41-48

 

 

Vecka

03M

Arbetsområde

40

Tors

Fre

Genomgång kap. 2.1

Kap.2.1

41

Ons

Tors

Fre

Genomgång av prov kap.1

Kap.2.1 klart

Teater

42

Ons

Tors

Fre

Genomgång 2.2

Omprov/komplettering kap.1.   kap.2.2

Kap. 2.2

43

Ons

Tors

Fre

Kap. 2.2 klart genomgång 2.3

Kap. 2.3

Kap. 2.3

45

Ons

Tors

Fre

Kap. 2.3 klart

Genomgång Kap. 2.4

Kap. 2.4

46

Ons

Tors

Fre

Kap. 2.4 klart

Genomgång Kap. 2.5

Kap. 2.5

47

Ons

Tors

Fre

Kap.2.5 klart

Repetera

Repetera

48

Ons

Tors

Fre

Repetera

Prov kap.2

 

 

 

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

Taluppfattning s.21                TEMA s. 30 – 31                 Fundera och diskutera s. 32

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen Begreppslista.

 

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Siffror, tal, hela tal, positiva tal (naturliga tal), negativa tal, minustecken, motsatta tal, tallinje, koordinater, origo < , >, förlänga, förkorta, prioriteringsregler.

multiplikation/division med decimaltal.

Prefix, vikt och volym,

Procedurförmåga

Kunna använda prioriteringsregler, multiplicera och dividera med positiva och decimaltal, förlänga och förkorta, använda tallinjen, räkna/omvandla vikt och volym.

Resonemangsförmåga

Jämföra olika tals värde (störst till minst), tal som är större och mindre än olika negativa tal, vilket tal som ligger emellan två andra tal, vilket prefix är rimligt i olika sammanhang.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

ORDLISTA:

 

 

 

Begrepp

Förklaring med exempel

Siffror

 

 

Tal

 

naturliga tal

 

positiva tal

 

hela tal

 

negativa tal

 

motsatta tal

 

decimal tal

 

 

 

 

 

Tallinje

 

Koordinat

 

origo

 

 

 

Prefix

 

Vikt

 

Volym

 

 

 

 

prioriteringsregler

 

 

Förkorta

 

 

Förlänga

 

 

variabel

 

uttryck

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteplanering kap.2 "Variabler och yttryck" 03C

Visar inte kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. val av strategier.
Resonemang
Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.