👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Ma Funktioner och algebra

Skapad 2017-10-09 12:28 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Funktioner & Algebra

Du skall kunna beskriva en funktion och förstå vad en linjär funktion är. Du skall kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

Du skall behärska formler som beskriver linjära funktioner, propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder samt kunna använda räta linjens ekvation.

Du har också möjlighet att utveckla din förmåga att förenkla algeriska uttryck och att lösa ut formler ur variabler.

Innehåll

VT-14 Procent & Funktioner

Funktioner och Algebra ht-14

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Resonemangsförmågan (R) - föra och följa matematiska resonemang. 
 • Metodförmågan (M) - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter. 
 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

Innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven..
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Prov 28/11 2014

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser

Ma
Procent & Funktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösningsförmåga
Hur bra du är på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa uppgiften.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt Du kan ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt Du kan ge förslag på andra (generella) sätt att lösa uppgiften.
Metodförmåga
Hur bra du är på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat Exempel: Förenkla a(6-a). Beräkna därefter värdet om a = 2
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat Exempel: Förenkla (4y-1)(3y+1) . Beräkna därefter värdet om y=(-1)
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat. Exempel: Förenkla (4x-5y)^2-(3x+7y)(3x-7y).. Beräkna därefter värdet om x= (-1) och y= 2.
Resonemangsförmågan
Hur bra du är på att föra och följa matematiska resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Niklas ska köpa ett nytt staket till sin trädgård. Staketet ser ut som det på bilden. Hur många brädor behövs det om man ska bygga ett staket med 10 stolpar?
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och antalet brädor med ord
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångs- sätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. Exempel: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och brädor med en formel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3