👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Summativ bedömningsmatris åk 7 - Läsår 16/17

Skapad 2017-10-09 13:06 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Endast en summativ bedömningsmatris över de olika arbetsområden/ förmågor som vi arbetar med i åk 7. Denna matris fylls på efter varje avslutat arbetsområde.

Matriser

Ma
Matematik- Endast summativ bedömningsmatris åk 7

Begrepp- Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen

E
C
A
Statistik
Tal
Geometri
Bråk och Procent
Algebra

Metod- Val av metod och hur väl metoderna genomförs

E
C
A
Statistik
Tal
Geometri
Bråk och Procent
Algebra

Problemlösning- Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

E
C
A
Statistik
Tal
Geometri
Bråk och Procent
Algebra

Resonemang - Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser

E
C
A
Statistik
Tal
Geometri
Bråk och Procent
Algebra

Kommunikation- Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

E
C
A
Statistik
Tal
Geometri
Bråk och Procent
Algebra