👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige 1800-talet

Skapad 2017-10-09 13:14 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Historia
Vi studerar Sveriges historia under 1800-talet med fokus på följande utvecklingslinjer: maktförhållanden, förändring från bondesamhälle till industrisamhälle, från fattigdom till välfärd och migration.

Innehåll

Arbetssätt: Genomgångar och muntliga förhör varvade med egna studier. Om du behöver, läser du hemma som läxa. Du ska inte lämna in något arbete. Vi har gemensamma diskussioner, där du förväntas vara aktiv.

 

Innehåll:  

  • Bernadotte När? Varför? Hur? Vad hade hänt i Sverige? Vem var han? Följder för Sverige?
  • Skiftet och andra reformer på landsbygden: Vad hände och vilka blev följderna?
  • Demokratiseringen i Sverige Regeringsformen 1809, folkrörelser, folkskola, ståndsriksdagen avskaffas, rösträtt
  • Industrialisering När? Vilka förutsättningar fanns? Skogens och järnets betydelse? Uppfinningar?
  • Utvandringen När? Vilka? Vart? Varför?

                

Matriser

Hi
Sverige 1800-talet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1800-talet
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1800-talet
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1800-talet
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder