👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2017-10-09 13:25 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 6 Historia
Frihetstiden

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera orsakerna bakom första världskriget, viktiga personer och händelser under kriget, samt vad kriget ledde till. 

Konkreta mål

Eleverna ska kunna samtala hur jordbruket förändrades Sverige och resten av Europa

Eleverna ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser av den stora folkökningen.

Eleverna ska kunna återge huvudlinjer och viktiga händelser under epoken.

 

Studieteknik

Under detta område kommer studiefokus ligga på att enskilt läsa ur läroboken och svara på konkreta frågor.

Bärande begrepp

 

Parlamentarism

Frihet

Demografi

Envälde

Partier

Storskifte

Statskupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna samtala hur jordbruket förändrades Sverige och resten av Europa
Eleverna ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser av den stora folkökningen.
Eleverna ska kunna återge huvudlinjer och viktiga händelser under epoken.