👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL Ht-17 År 8

Skapad 2017-10-09 13:33 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att repetera talsystemet och de fyra räknesätten men även ta in nya moment som att räkna multiplikation och division med decimaler samt att räkna med potenser av olika slag och negativa tal. VI kommer även att arbeta med hur du på enklare sätt kan skriva stora tal med hjälp av grundpotensform. Arbetet kommer att utgå från bokens kapitel 1 och 7 men vi kommer att komplettera med annat material. Lektionstiden används framförallt till gemensamt arbete för att förstå och träningen i att befästa ligger mestadels som läxa hemma under veckan. Då och då gör jag mindre förhör under områdets gång för att se om du hängt med.

Innehåll

Konkretiserat centralt innehåll för undervisningen i år 8

Du ska inhämta kunskaper om grundläggande taluppfattning. Du ska kunna:

 

 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt

 • känna till begrepp som hör ihop med de moment vi arbetar med

 • kunna räkna med heltal och med tal i decimalform, såväl med skriftliga metoder som genom huvudräkning

 • kunna multiplicera och dividera med tal som är mindre än 1

 • ha förståelse för vad ett negativt tal är

 • kunna räkna med negativa tal

 • kunna skriva och tyda tal i potensform

 • kunna namnge och räkna med stora och små tal

 • kunna skriva stora och små tal med hjälp av prefix

 • kunna skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

 • kunna räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

 • kunna använda dig av dina kunskaper för att lösa problem samt att kunna utveckla egna problem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal År 8 ht-17

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur du använder dig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Jag förstår och kan använda flera matematiska begrepp korrekt
Jag förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Jag förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur du använder dig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur du kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan du själv måste välja vilket metod som är lämplig
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur du förklara hur du tänker och hur du kommer fram till vilka metoder du använder samt hur du resonera kring de svar du fram, ex rimligheten i dem
Jag kan motivera hur jag tänker på enkelt sätt.
Jag kan till viss del motivera och förklara hur jag tänker vid val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur du visar matematiskt hur du kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag gör med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.