👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pussel

Skapad 2017-10-09 14:01 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6
Ni kommer att skapa en bild som ni får såga ut till ett pussel. Här har ni möjlighet att själv bestämma motiv där ni antingen ritar eller väljer ut något som intresserar er. Fokus ligger på detaljarbete både i framställandet och vid själva utsågningen.

Innehåll

Målet med undervisningen i slöjd är att utveckla din förmåga..

  • att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet
  • att utvärdera arbetsprocesser och resultat
  • att använda slöjdspecifika ord och begrepp när du berättar och beskriver arbetsprocessen

Så här ska vi arbeta..

Vi kommer att tillsammans ha en genomgång där vi pratar om hur uppgiften ska genomföras och vad som förväntas av er. Därefter kommer ni att få arbeta med era ideér och slutligen bestämma vilket motiv ni ska arbeta efter. Vi kommer att diskutera olika måleritekniker som på bästa sätt kan framhäva ditt motiv. Samt tillsammans och varför sig se en informativ film om hur man sågar just pussel.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du..

  • Väljer bild/motiv och hur noga du färglägger det
  • Bearbetar materialet och hur väl bitarna slutligen passar 
  • Drivit din arbetsprocess och slutligen dokumentet resultatet

Matriser

Slöjdmatris årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och till viss del genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och ganska väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och mycket genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg, redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska bra sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och mycket bra sätt.
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått.
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått på ett bra sätt. Jag gör en enkel skiss.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ (här väljer jag vad jag ska göra och hur jag ska göra det för att komma framåt i mitt arbete)
Under lektionerna bidrar jag till att prata om tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Under lektionerna berättar jag och diskuterar om olika tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Under lektionerna berättar jag, provar på egen hand och diskuterar om olika tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Ge omdöme på mitt arbete
Jag kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge ganska bra omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge mycket bra omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.