👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2017-10-09 14:09 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde. Vi pratar om polisens yrkesroll och betydelse för trafiksäkerhet. Vi pratar om hur man färdades förr och hur infrastrukturen har förändras genom tiden.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans:

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva i närområdet:

Yrken och verksamheter i närområdet.

 

 

Undervisning

Under en period kommer vi att arbeta med trafik. Vi kommer att lära oss om trafiksäkerhet, trafikregler och undersöka trafiken i vårt närområde. Du kommer också att få träna på att korsa ett övergångsställe på ett säkert sätt både som gångtrafikant och med cykel. Vi kommer vara ute och studera vanliga trafikmärken som finns i närmiljön. Vi kommer också att prata om hur en cykel ska var utrustad för att vara trafiksäker.

Konkreta mål:

Efter avslutat ämnesområde ska du känna till de vanligaste trafikmärken som rör främst gående och cyklande trafik. Du ska också ha kännedom om de trafikregler som gäller för gående och cyklande för att du på ett säkert sätt ska kunna förflytta dig i trafiken

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3