👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 1

Skapad 2017-10-09 14:16 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-10. Vi kommer att arbeta med naturliga tal och matematiska begrepp.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Eleven kommer att få utveckla sin förmåga att använda och analysera automatiska begrepp och samband mellan begrepp genom att:

 •  arbeta med naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de används för att ange antal.
 • arbeta med addition och subtraktions egenskaper och sambandet mellan dem.
 • arbeta med likhetstecknets betydelse.

 Så här ska vi arbeta...

 • skriftliga och muntliga övningar
 • praktiska övningar
 • matematiska diskussioner
 • titta på film

 Vi kommer att bedöma...

 • hur du använder naturliga tal
 • din antalsuppfattning
 • din förmåga att förstå addition och subtraktion och sambandet mellan dem.
 • din förmåga att förstå likhetstecknets betydelse
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år ht 1

Nivå 1
Nivå 2
Skriva siffrorna 0-5
Skriva siffrorna 0-5 på rätt sätt.
Du kan för det mesta skriva siffrorna 0-5 på rätt sätt.
Du kan med säkerhet skriva siffrorna 0-5 på rätt sätt.
Addition inom talområdet 0-10.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av stöd räkna addition inom talområdet 0-10.
Du kan med säkerhet räkna addition inom talområdet 0-10.
Subtraktion inom talområdet 0-10
Du kan med hjälp av stöd räkna subtraktion inom talområdet 0-10.
Du kan med säkerhet räkna subtraktion inom talområdet 0-10.
Förstå och använda olika matematiska symboler som = - +
 • Ma
 • Ma  1-3
Du förstår och använder dig av matematiska symboler med hjälp av stöd.
Du kan med säkerhet använda och förstå olika matematiska symboler.
Dela upp tal inom talområdet 0-10
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av stöd dela upp tal på olika sätt inom talområdet 0-10.
Du kan med säkerhet dela upp tal på olika sätt inom talområdet 0-10.
Antalsuppfattning
 • Ma
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av konkret material förstå antalsuppfattning.
Du kan med säkerhet förstå antalsuppfattning.