👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media, reklam och källkritik

Skapad 2017-10-09 14:31 i Toftaskolan Falun
Vi möter allt mer information i dagens samhälle. Merparten av detta sker genom massmedierna TV, internet, radio och tidningar. Nu kommer vi att lära oss mer om massmedia och reklam och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media och reklam är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför lär vi oss vad detta förhållningssätt innebär och hur man använder sig av det.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Vad kan man tro på? Hur blir man källkritisk?

Innehåll

Förmågor att utveckla

"Eleverna skall snabbt kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort  informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ." Detta är ett utdrag från Lgr11, hämtat ur kapitel 1, Skolans uppdrag.

Syftet med arbetsområdet är därför att ni ska skaffa er ett källkritiskt förhållningssätt och att alltid fundera över om de fakta som ni hittar/kommer i kontakt med är rimliga och om källorna är pålitliga. 

Dina förmågor att utveckla är alltså din analytiska förmåga, din kommunikativa förmåga samt förmågan att hantera information.

 

Så här skall vi arbeta

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Se program ur serien "Är det sant?" på ur.se samt några andra filmklipp
 • Granska reklam utifrån det internetbaserade läromedlet "Mediasmart"
 • Skolverkets checklista för källkritik

Undervisning:

 •  Vi kommer att arbeta med övningar där du, som elev, med hjälp av Google får ta reda på olika uppgifter och verkligen tänka efter vad som är sant och inte. 
 • Titta på serien "Är det sant" från ur.se. Diskutera efter varje avsnitt vad filmen menade och hur vi ska tänka.
 • Arbeta med material från Mediasmart kring reklam.
 • Vi kommer även att läsa och diskutera utifrån andra läromedel såsom Utkik, Samhällskunskap 4-6

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa dina kunskaper i våra gemensamma diskussioner, inlämningsuppgifter, lektionsuppgifter och en avslutande skriftlig uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Media, reklam och källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information/använda källor
Användandet av internet och andra källor.
Du kan söka information och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett väl fungerande sätt.
Söka information/använda källor
Du kan föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Källkritik
Din förmåga att vara källkritisk och förstå skillnaden mellan en åsikt från en privatperson och fakta.
Jag kan redogöra för om texten är skriven av en privatperson eller är faktabaserad, på egen hand. Jag kan även redogöra för om en bild är sanningsenlig och trovärdig eller redigerad och omarbetad.
Jag kan redogöra för om texten är skriven av en privatperson eller är faktabaserad. Jag kan motivera hur jag ser det och ger då någon relevant förklaring. Jag kan även redogöra för om en bild är sanningsenlig och trovärdig eller redigerad och omarbetad. Jag kan då motivera hur jag ser det och ger någon relevant förklaring.
Jag kan redogöra för om texten är skriven av en privatperson eller är fakta. Jag kan motivera hur jag ser det och ger relevanta och analyserande förklaringar. Jag kan även redogöra för om en bild är sanningsenlig och trovärdig eller redigerad och omarbetad. Jag kan då motivera hur jag ser det och ger relevanta och analyserande förklaringar.