👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bend it like Beckham

Skapad 2017-10-09 14:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
During this assignment we will be working with the book Bend it like Beckham. We will read the book and discuss themes present in it.

Innehåll

 

Syfte:

  • förstå och tolka innehållet i skriven engelska i novell format
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Arbetsbeskrivning: 

While reading you will be answering questions after every chapter and having discussions after every third chapter.

 
The questions and discussions will be for the sake of practicing your reading comprehension.
When the book is done you will be put into groups and you will discuss certain themes that are present in the book,
this final discussion will be recorded.
Bedömning:

 

Bedömning sker i matris

Matriser

En
The book journal assessment

Abilities

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Kunskapskrav ännu ej uppnått
E
C
A
Read and understand
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i boken.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i boken.
Förstår såväl helhet som detaljer i boken.
Reflect, describe, act
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Reflect, describe, act
Kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Choose strategies
För att underlätta förståelsen av innehållet i boken kan eleven välja och använda sig av någon strategi.
För att underlätta förståelsen av innehållet i boken kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier.
För att underlätta förståelsen av innehållet i boken kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier.
Express yourself in a discussion
I en diskussion kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I en diskussion kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig också med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I en diskussion kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig också med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.