👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering FN dagen 24 Oktober

Skapad 2017-10-09 14:44 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9
FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober. FN kämpar för fred, att alla människor ska ha samma värde och att de länder som vill uppnå detta ska få stöd.Vi kommer vecka 42 och 43 att prata om begrepp som b.la.. fred, mänskliga rättigheter, demokrati och barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig och att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden är ett gemensamt ansvar. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande. Vi kommer använda oss av ämnesområdet kommunikation för att lära. I arbetet behandlas ämnesområdena estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och kommunikation.

Metod

Vi kommer att se ett bildspel om FN, barnkonventionen samtala om begrepp som fred, mänskliga rättigheter osv. Vi kommer även att skapa pojk och flickfigurer för att påvisa att vi ser alla olika ut men har ändå samma värde. Vi kommer att skapa flaggor från länder eleverna har sitt ursprung från. Vi kommer att avsluta med en fest för att fira att vi i Sverige har det bra på många olika sätt.

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • samspela med andra,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • söka information från olika källor, och
  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningen i estetisk verksamhet ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-9

 

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–9

Undervisningen i vardagsaktiviteter ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-9

·         Aktuella frågor och debatter i samhället.  

·         Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

·         Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde, till exempel barnkonventionen, elevråd och klassråd.

·         Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.  

 

Kunskapskrav

Årskurs 1-9

Grundläggande krav

 

Fördjupade krav

Matriser

Planering FN dagen 24 Oktober

Grundläggande, Deltar
Fördjupade, Kan
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven deltar i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.