👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - addition och subtraktion

Skapad 2017-10-09 14:51 i Ugglums skola 5-9 Partille
Nedan beskriv de moment vi har arbetat med så här långt under åk 4.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Planering för detta arbetsområde ser du nedan.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

När vi har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett vist värde.

 • kunna läsa och skriva tal mellan talområdet 0-10 000.

 •  kunna pricka in tal på en tallinje och kunna avrunda.

 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning.

Hur arbetar vi?

 • Vi arbetar systematiskt med problemlösning. Detta sker både enskilt, i par och i helklass. Du övar här på att föra resonemang och att argumentera för dina lösningar.

 • Regelbundna korta genomgångar.

 • Enskilt arbete med uppgifter från matteboken Alfa.

 • Aktiviteter där vi arbetar laborativt och spelar spel. 

Så bedömer jag era kunskaper:

 • Jag lyssnar på hur du resonerar.

 • Jag tittar på hur du löser olika problem.

 • Jag utför diagnoser och tester för att fastställa att du uppnått kunskapskraven.

 

Matriser

Ma
Matematik åk 4

Mål

Du har visat i ditt arbete att du har nått målet
Jag vet att alla siffror i ett tal har ett visst värde
Jag kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt
Jag kan pricka in tal på en tallinje
Jag vet hur man avrundar tal
Jag kan räkna addition och subtraktion med huvudräkning
Jag kan använda uppställning för att utföra addition och subtraktion med höga tal.