👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Rörelse och konstruktion

Skapad 2017-10-09 15:07 i Parkskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 17/18
Grundskola 4 – 6 Teknik Svenska Fysik
Du kommer att bygga och konstruera fordon, både fritt och efter ritning. Arbetet dokumenteras och resultaten diskuteras.

Innehåll

Vad vi ska jag lära mig?

 • konstruera fordon
 • göra egen ritning
 • bygga efter ritning
 • lära om olika energiformer
 • hur påverkar last?
 • lagra energi
 • bygga propellerdrivet fordon
 • utveckla konstruktioner

 

Hur ska jag lära mig detta?

Vid lektionstillfällena arbetar du i par med de olika uppdragen där du:

 • bygger fordon efter ritning
 • gör ritning
 • söker krafter
 • lär om olika energiformer
 • friktion
 • diskussioner i grupp/helklass

 

Vad som kommer att bedömas:

Du visar att du:

 • kan bygga/konstruera ett fordon utifrån givna krav
 • har frågor, idéer, hittar lösningar som utvecklar fordonet
 • kan dokumentera arbetet
 • kan delta i samtal kring teknik och fysik.
 • uttrycka egna åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Sv Tk
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt