👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Good Stuff

Skapad 2017-10-09 15:31 i Liljansskolan Falun
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 4 Engelska
Engelska planering för åk 3 - 4.

Innehåll

Good stuff

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good stuff. Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor.

Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisningens innehåll

Se nedan:

Vad?

Läsa enkla texter från Good Stuff, men även från andra böcker.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, dramatiserar dialoger.

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och även med hjälp av diagnosmaterialet som Good Stuff har.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap
Du kan förstå det viktigaste i tydligt talad engelska samt i enkla texter från olika medier.
Du kan förstå tydligt talad engelska samt texter från olika medier.
Du kan förstå talad engelska samt texter från olika medier.
Du har minst sex rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har minst åtta rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Du har alla rätt på Skolverkets diagnosmaterial Please, kids!
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju.
Du kan delta i en intervju med fler frågor och svar.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 1: -Du kan minst tio ord som finns på bilden. -Du kan svara på fem korta frågor om bilden
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 2: -Du kan säga mellan tio och 20 ord som finns på bilden. -Du kan svara på sex frågor om bilden med hela meningar.
Skolverkets diagnosmaterial Lisa’s room, nivå 3: -Du kan berätta och svara på frågor om bilden med hela meningar. -Du kan berätta om dig själv utifrån bilden.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en längre text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt egna reflektioner. (se Skolverkets diagnosmaterial: Who are you?)
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda några få grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda några grammatiska regler (se röda tråden)
Du kan använda flera grammatiska regler (se röda tråden)
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta något om levnadssätt och högtider i något engelsktalande land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Du kan berätta om levnadssätt och högtider i engelsktalande länder och säga flera likheter och olikheter med vårt land.