👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i förskolan

Skapad 2017-10-09 15:33 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Vad är programmering? Vi pratar med barnen om robotar, programmering och kommandon. Barnen får själva programmera och styra sin robot.

Innehåll

Varför programmering ? 

Det är ett uppdrag förskolan har 

Det är en förutsättning för olika yrken.

Barnen ges möjlighet att utveckla : Sin förståelse och förmåga kring begreppsuppfattning.

: sina kommunikativa funktioner 

: sin känsla för läge och riktning 

: sin förmåga att föra och följa ett resonemang.

 

Hur gör vi ? 

Vi pratar med barnen om programmering , robotar och kommandon.

Vi har använt oss av Blue bots. 

Vi använder oss av en bokstavsmatta och stavar ord eller barnens namn.

Vi har också en matta med färger och former samt en transparent matta där vi själva väljer vad vi ska jobba med.

Barnen  får knappa in ett kommando med pilar på sin blue bot (  Robot ) som visar hur den ska ta sig till de olika bokstäverna.

Först får barnen lägga ut ett kommando med pilar. ( rakt fram , sväng , höger , vänster och bakåt ) 

Vi bygger en musikmaskin där en kloss ( färg ) representerar ett musikinstrument.

Vi delar upp oss i mindre grupper med fyra barn i varje grupp.

 

 

Vad vi har arbetat med :

Kreativt och logiskt tänkande

Matematik och strategi 

Tänka utanför boxen

Samarbete 

Turtagning 

Lägesbeskrivningar

Färg och form 

Symboler

Språket

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016