👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-10-09 15:41 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Historia Svenska
Vikingafärder som gjorde det möjligt att möta nya kulturer och skapa ny kunskap.

Innehåll

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Elever ska ges inflytande över utbildningen.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

0
1
2
3
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste till öst och till väst.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde. Jag kan berätta hur deras liv förändrades när de kunde resa.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste. Jag kan ge två exempel på hur deras liv förändrades när de kunde resa med båt.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste. Jag kan ge två exempel på hur deras liv förändrades när de kunde resa med båt.
Diskutera
Diskutera förändringar över tid.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden och hur det påverkade människorna i Norden så att de ändrade sitt sätt att leva.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden och hur det påverkade människorna i Norden så att de ändrade sitt sätt att leva. Jag kan berätta om hur vikingarnas möten med andra kulturer har påverkat den tid vi lever i nu.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Jag vet en källa som visar hur vikingarna levde.
Jag vet två källor som visar hur vikingarna levde.
Jag vet tre källor som visar hur vikingarna levde. Jag kan berätta hur vi idag använder dem.
Analysera
Likheter och skillnader
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 2 skillnader mellan asatro och kristendom.
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 4 skillnader mellan asatro och kristendom. Jag vet varför de i Europa sände missionärer till Norden.
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 4 skillnader mellan asatro och kristendom. Jag vet varför de i Europa sände missionärer till Norden och kan berätta hur det påverkar oss i vår tid.
Begrepp
Historiska begrepp.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde och ätt.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde,vikingatåg/plundringsresa, handelsresa, smedja, missionär och ätt.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde,vikingatåg/plundringsresa, handelsresa, smedja, hantverkare, runristare, runalfabet, runsten, missionär och ätt.