👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk. 1-2 höstterminen 2017

Skapad 2017-10-09 15:44 i Liljansskolan Falun
Bild
Grundskola 2 Bild
Bild

Innehåll

Elevdel

Det här kommer du att få göra i tvåan:
färglära- hur man blandar till olika färger

måla med olika tekniker

avbilda olika föremål och människor

skapa olika saker med händerna utifrån egen fantasi samt efter instruktioner.

 

Konkreta mål

Att lära dig använda olika tekniker, besluta vilken teknik som lämpar sig bäst för ett visst syfte.  Du kommer att få lära dig begrepp så som:

grundfärg, sekundärfärg, vattenfärg/akvarellfärg, färgcirkel

Bedömning

Det här kommer att bedömas:
Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.
Det kommer du att kunna visa i de uppgifter du får.

Undervisning

Jag kommer att:
  gå igenom vad som ska göras varje lektion
  visa och tala om vad och hur du ska göra
  vad du kan och får använda dig av för material.

Lgr11

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bildmatris år 1 lå 12/13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Bli medveten om bilden som språk
Ser bilden enbart som en bild, utan att ha förståelse att den kan ha ett budskap.
Förstår att bilder kan ha ett budskap t ex reklambilder, nyhetsbilder, konst.
Kan medvetet använda bilder att kommunicera med.
Analytisk förmåga
Kunna jämföra och diskutera utifrån egna och andras bilder.
Kan med hjälp av lärarens frågor beskriva och samtala om bilder.
Kan själv beskriva sina bilder och med viss hjälp av läraren jämföra och diskutera andras.
Kan självständigt beskriva och förklara egna och andras bilder
Kunna utvärdera sitt arbete.
Kan med stöd utvärdera sitt arbete på ett enkelt sätt.
Kan med visst stöd reflektera och utvärdera sitt arbete.
Kan på ett självständigt och reflekterande sätt utvärdera sitt arbete.
Strukturell förmåga
Kunna använda olika material, redskap och tekniker.
Kan med lärarens hjälp använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder.
Kan med viss hjälp av läraren eller kamrat använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Kan självständigt och medvetet använda sig av lämpligt material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Skapande förmåga
Kunna framställa olika bildarbeten på ett personligt, undersökande och problemlösande sätt.
Kan med lärarens hjälp få idéer och utföra enkla bildarbeten,
Kommer med egna ideér och kan med viss hjälp genomföra dem.
Kommer med egna idéer och kan på ett medvetet sätt genomföra dem.