👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi/Fysik - Astronomi

Skapad 2017-10-09 16:04 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Arbete om uppfinningar och vetenskapsmän som har betydelse för oss idag.
Grundskola 6 Kemi Fysik
Astronomi - rymden, stjärnor och planeter! Hur vi kan förklara dag/natt, månader, år och årstider.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?                                       

 • Vi ska lära oss om vår världsbild - olika historiska upptäckters betydelse för människans levnadsvillkor och hur vi ser på världen.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra.
 • Förklara dag, natt, månader, år och årstider.                                                                
 • Satelliter och människan i rymden.

                                                                                                                                           

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få;
 • Delta i genomgångar och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Arbeta med instuderingsfrågor
 • Se på film
 • Arbeta enskilt med uppgifter i classroom

                                                                                              

Vad som kommer att bedömas:

Hur du;
- söker, sorterar och tolkar information
- bearbetar information
- planerar, genomför och ansvarar för dina uppgifter
- förklarar och förstår ämnesrelaterade begrepp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hur du får visa vad du kan:

Förmågan att;
- leta, sortera och tolka information.
- bearbeta information.
- planera, genomföra och ansvarar för dina uppgifter
- förklara ämnesrelaterade begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6