👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria år 7

Skapad 2017-10-09 16:50 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Arbetsområde ht. 17, År 7
Grundskola 7 Musik
Vi kommer att gå igenom musikhistorien utifrån konst- folk- och populärmusik. Arbetsområdet pågår fram t.o.m. vecka 49 2017.

Innehåll

1. Musikhistoria

Innehåll och bedömning

 • Innehåll
  • Musikens utveckling genom historien
  • Musikens roll i samhället
  • Instrumentens och sångens utveckling
  • Betydelsefulla tonsättare
 • Bedömning
  • Visa din förståelse för hur musiken har utvecklats utifrån samhällets förändringar.
  • Att kunna ge exempel på stiltypiska instrument, kännetecken från olika epoker
  • Skrifligt test
 • Genomförande
  • Katederundervisning
  • Söka egen fakta
  • Diskussioner

 

Matriser

Mu
Kunskapskrav musikhistoria

12. Musikens sammanhang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
13. Musikhistoria och genrekunskap
Eleven kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
14. Instrument-kunskap
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.