👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagets interna styrning

Skapad 2017-10-09 17:46 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Området handlar om de metoder som företag använder för att bedöma och följa upp verksamheten. Med hjälp av budgetar och kalkyler får man koll på vad som är lönsamt och olönsamt och får därmed underlag för att fatta beslut som gynnar företagets totala resultat.

Uppgifter

  • Prov "Företagets interna styrning"

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
    För  -

Matriser

För
Kalkylering

E
C
A
Kunskapsmål BEGREPP
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Kunskapsmål METODER
Använder företagsekonomiska metoder.
Använder enkla metoder med viss säkerhet
Använder metoder med viss säkerhet
Väljer och använder metoder med säkerhet
Kunskapsmål MODELLER
Förklarar med hjälp av teorier och modeller företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
med hjälp av enkla teorier och modeller
med hjälp av teorier och modeller Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
med hjälp av komplexa teorier och modeller Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Kunskapsmål TEKNIK
Eleven använder relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare