👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Höstterminen Pilefemman

Skapad 2017-10-09 19:01 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.
Grundskola 5 Matematik
Hur många nollor finns det i en miljon? Är 18,9 mer eller mindre än 18,89? Och hur var det nu man tänkte när man omvandlar kg till hg? Matte finns överallt och det gäller att vi lär oss grunderna riktigt noga. Låt oss börja!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

Under höstterminen  kommer vi att arbeta med fem olika områden.

Stora tal- i 4 veckor

Geometri- i 3 veckor

Decimaltal  - i 4 veckor

Vikt och volym - i 3 veckor samt

Temperatur och diagram - i 3 veckor.

 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt och i lärpar.
 • använda elevspel, bingel och NOMP
 

 

Bedömning

Du ska vara aktiv på lektionerna och delta i våra mattesamtal. 
Du får göra diagnoser och provräkningar för att visa att du befäst kunskaperna.

 

Språkmål
Vi tränar på att läsa höga tal, förstå vilka ord som är betydelsebärande och förbättra vår läsförståelse genom träning av textuppgifter och problemlösningsuppgifter.

 

Begreppslista

tiotusental, hundratusental, romerska siffror, kilometer, mil, skala, decimaltal, omkrets, area, kvadratcentimeter, kvadratmeter, volym, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram,plusgrader, minusgrader,temperatur, Celcius, linjediagram, medelvärde, medeltemperatur, genomsnitt, cirkeldiagram.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Höstterminen Pilefemman

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Matematiska metoder Stora tal: addition, subtraktion
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1.000.000
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan addera med minnessiffra och subtrahera med en växling.
kan addera med två minnessiffror och tvåväxlingar.
kan addera och subtrahera med flera minnessiffror och flera växlingar.
Matematiska metoder Stora tal: multiplikation och division
Jag kan multiplicera och dividera inom talområdet 0-1.000.000
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan multiplicera eller dividera tal som har nollor på slutet. t.ex 40x500, 3900/100
kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet. t.ex 40x500, 3900/100
kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet och se samband med ännu högre tal.
Matematiska metoder Omkrets och area
Jag kan räkna ut omkrets och area och använda rätt enhet.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan räkna ut omkrets och area på en rektangel eller en kvadrat. tillfredsställande resultat
kan räkna ut omkrets och area på två olika sorters figurer. Jag använder dessutom rätt enhet. gott resultat.
kan räkna ut omkrets och area på sammansatta figurer. Jag använder rätt enhet. mycket gott resultat.
Begrepp geometri
Jag kan förklara ord som kvadrat, rektangel, omkrets, area, längdenheter, areaenheter och skala.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
har grundläggande kunskaper om begreppen inom geometri och kan i huvudsak använda dem på ett fungerande sätt.
har goda kunskaper om begreppen inom geometri och kan använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
har mycket goda kunskaper om begreppen inom geometri och kan använda dem på ett väl fungerande sätt.
Decimaltal
Jag kan läsa av, storleksordna och skriva decimaltal.
kan läsa av decimaltal från bilder eller en tallinje samt kan skriva decimaltal. Kan storleksordna enklare decimaltal ex 3,45 och 3,49
kan läsa av och skriva decimaltal även utan bilder och tallinje. Ex: Vilket tal är två hundradelar större än 2,39? Kan storleksornda något svårare decimaltal som ex 3,09 och 3,9
Kan bestämma decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler. Ex: ange ett tal som finns mellan 2,9 och 2,92 Kan storleksordna svårare decimaltal, även med tusendelar
Vikt
Jag kan räkna med olika viktenheter.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan jämföra och använda enheterna kilogram och gram. enkla resonemang
kan växla mellan viktenheterna kilogram, hektogram och gram. utvecklade resonemang
Kan växla mellan olika viktenheterna och förklara vilken enhet som är lämplig i sammanhanget välutvecklade resonemang
Volym
Jag kan räkna med olika volymenheter
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan jämföra och använda enheterna liter och deciliter. enkla resonemang
kan växla mellan volymenheterna liter, deciliter och centiliter. utvecklade resonemang
Kan växla mellan olika volymenheterna och förklara vilken enhet som är lämplig i sammanhanget. välutvecklade resonemang
Matematiska metoder Temperatur och diagram
Jag kan läsa av och rita egna linjediagram. Jag förstår cirkeldiagram.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan läsa av och förstå en termometer, linjediagram och cirkeldiagram.
kan läsa av och förstå termometer, linjediagram och cirkeldiagram. Dessutom kan jag rita linjediagram efter given information.
kan läsa av och förstå termometer, linjediagram och cirkeldiagram. Jag kan rita linjediagram efter given information samt ge egna förslag på hur varje del kan motsvara i ett cirkeldiagram.
Matematiska metoder: Medelvärde
Jag kan beräkna medelvärde/genomsnitt.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan beräkna medelvärde av givna tal som 11, 6 och 10.
kan beräkna medelvärdet utifrån värde i en tabell.
Jag kan räkna ut vilket tal som saknas vid givet medelvärde, t ex Fyra olika tal har medelvärdet 6. Tre av talen är 7, 3 och 6. Vilket är det fjärde?
Formulera och lösa
Jag kan lösa problem.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
kan lösa enkla matematiska problem, beskriver min metod och ger enklare förklaringar om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
kan lösa sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
kan lösa sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Föra och följa resonemang
Jag kan kommunicera och resonera muntligt
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
för matematiska resonemang använder jag begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett enkelt sätt. Jag bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt till viss del
Jag anpassar mitt sätt att uttrycka mig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Jag bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt. Min tankegång är lätt att följa för resonemanget framåt
Jag anpassar väl mitt sätt att uttrycka mig på så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett väl fungerande sätt. Jag vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang. Min tankegång är lätt att följa. fördjupar och breddar resonemanget.