👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och skriva texter inom olika genrer

Skapad 2017-10-09 19:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du kommer att lära dig... *Olika strategier för att känna igen texters särdrag och genre *Hur olika texter konstrueras med hjälp av titlar, rubriker, paragrafer, bindeord, nyckelord m.m. *Olika strategier för att komplettera och organisera texter. *Olika strategier för att skriva olika slags texter.

Innehåll

TEMA: Läsa och skriva texter inom olika genrer

 

SYFTE: Att utveckla förmågan att…

 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·         läsa och analysera olika texter för olika syften.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·         Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.  

·         Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.

·         Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

·         Argumenterande texter.

·         Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

 

Du kommer att lära dig…

 

·         Olika strategier för att känna igen texters särdrag och genre

·         Hur olika texter konstrueras med hjälp av titlar, rubriker, paragrafer, bindeord, nyckelord m.m.

·         Olika strategier för att komplettera och organisera texter.

·         Olika strategier för att skriva olika slags texter.

·         Att anpassa ditt muntliga språk till olika mottagare.

·         Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur.

·         Franskans grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

·         Att förstå och tolka texter från olika medier och urskilja texters budskap.

·         Att visa kännedom om grundläggande fransk grammatik och språkstruktur.

 

 

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta: Vi kommer att …

 

·         Gå igenom och samtala om texters särdrag och genrer, språkanpassning till mottagaren och genren, texternas struktur och rubriker.

·         Göra individövningar.

·         Läsa, dels högt och dels tyst, utdrag ur litteratur och olika slags texter.

·         Analysera olika slags texter på franska

·         Träna på stavningen, skiljetecken, grammatik (att använda reglerna till god effekt) samt meningsbyggnaden i det franska språket.

·         Träna på att känna igen, läsa samt skriva olika slags texter (till exempel berättande texter - korta sagor eller brev; beskrivande texter, instruktioner, reklam, recept eller faktatexter; argumenterande texter – till exempel en insändare).

 

BEDÖMNING: 

 

Bedömning sker kontinuerligt genom:

 

-          Samtal och diskussioner

-          Kompletteringen av olika läsförståelse övningar.

-          Egen produktion av texter efter exempel sett under lektionerna.

 

 

E-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt så att andra förstår.

Du berättar, beskriver och skriver även texter på ett kortfattat och enkelt sätt.

 

C-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt så att andra förstår.

Du utvecklar innehållet i dina berättelser och texter genom att beskriva, ge detaljer, åsikter samt förklarar händelser med ett varierat språk.

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt genom att använda ordförrådet, tempus och grammatik på ett någorlunda säkert sätt.

Du skriver dina texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad, form samt språkliga drag på ett någorlunda säkert sätt.

 

 

A-NIVÅ:

Du uttrycker dig skriftligt och muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

Du skriver dina texter/berättelser av olika slag med en stil som passar till deras typiska uppbyggnad och språklig drag. Dina texter har en tydlig struktur.

Du använder rätt tempus i rätt sammanhang.

Du använder ett varierat språk som hjälper dig att utveckla innehållet, åsikter och tankar samt göra berättelserna och texterna intressanta och relevanta för olika mottagare.

 

 

 

DOKUMENTATION:

 

-          Lärarens eget material

-          Exempel på texter av olika genrer (reklam, meny, recept, fakturer, spelregler, fakta texter, brev, tidningsartiklar, insändare, små biografier, berättelser, dikter, …)

-          Skapade ord-uttrycksgloslistor

-          Elevens egna texter

 

 

 

 

Ansvarig Lärare: Sabine Nilsson