👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikvideo

Skapad 2017-10-09 20:06 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Ett grupparbete där eleverna får möjlighet att skapa sin egen musikvideo i iMovie. Arbetet med att ta fram sin koreografi görs under idrottslektioner och under bildlektionerna redigerar vi.
Grundskola 4 – 6 Bild Idrott och hälsa
Du ska tillsammans med din grupp skapa en musikvideo. Välja musik, komma på rörelser och redigera er video i iMovie. Detta är en gruppuppgift men ni kommer att bedömas individuellt.

Innehåll

Introduktion

1. Presentation av uppgiften

2. Visning av tidigare elevers musikvideos. Diskussion kring vad som är bra med dessa och vad som skulle kunna förbättras.

3. Indelning av grupper

 

Arbetsgång

4. Välj en låt tillsammans i gruppen

5. Skissa upp ett bildmanus (lämnas in skriftligt till mig)

    * Intro / vers / refräng

    * Bildutsnitt: miljöbild / helbild / halvbild / närbild / extrem närbild

    * Rekvisita / miljö

    * Koreografi (steg och rörelser)

6. Lektion i iMovie samt i kamerakunskap

    * enkel redigering

    * special effekter 

    * filter

    * filma från flera vinklar

    * information kring upphovsrätt

7. Börja filma / fota / måla

    * var kritiska och filma fota allt från flera olika avstånd och vinklar, ni behöver mer material än vad ni tror

8. Redigering

    * var kritiska, behöver ni fota eller filma något mer

 

Redovisning

9. Ni redovisar er musikvideo för mig tillsammans i gruppen eller inför helklass

10. Musikvideon ska också skickas till mig så att jag har underlag kvar att gå tillbaka till

 

Utvärdering

11. Enskild utvärdering av uppgiften och din egen prestation kommer att ske skriftligt i samband med redovisning.

Uppgifter

 • Filmskolan

 • Redigera i iMovie

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Bl Idh
Bild År 6

Bild

E
C
A
Bildspråk
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik, verktyg och material
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Komposition
Du kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idé
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Presentation
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Bl Idh
Dans och rörelse till musik åk 4-6

BETYG E
BETYG C
BETYG A
Aspekt 1
DELTA OCH ANPASSA RÖRELSER
Eleven kan delta i arbetsområdet och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i arbetsområdet och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i arbetsområdet och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Ny aspekt
TAKT OCH RYTM
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.