👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 4

Skapad 2017-10-09 20:23 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Orientering i den närliggande utemiljön med hjälp av kartor.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under hösten att arbeta med orientering i idrottshallen och på skolgården. Vi kommer att börja med att prata om karttecken, hur man passar kartan och tumgreppet. Ni kommer även att få lära er de vanligaste karttecknen. Avslutningsvis kommer vi även att se en film om allemansrätten och diskutera den. 

 

Konkreta mål: 

 • Ni ska lära er kartans färger och de vanligaste karttecknen
 • Ni ska lära er hur man passar kartan och använder tumgreppet
 • Ni ska lära er rättigheter och skyldigheter i allemansrätten

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa kartor och hur väl du kan kartors uppbyggnad och symboler. Jag kommer även att bedöma hur du orienterar på skolgården Jag kommer att bedöma din förmåga att redovisa i diskussioner med klassen om allemansrättens rättigheter och skyldigheter. 

Undervisning: 

Vi kommer att ha en genomgång av vad en karta är, skala, karttecken, hur man passar kartan och tumgreppet. 

Ni kommer att få göra en karteckenstafett och ett arbetsblad för att lära er karttecknen. 

Ni kommer att få placera ut redskap och mattor i idrottshallen och sedan rita av det. Sedan kommer ni två och två att placera ut snitslar i idrottshallen som ni sedan ritar ut på kartan. 

Inför varje orienteringstillfälle ska ni visa mig att ni kan passa kartan och tumgreppet. Vi kommer att orientera i idrottshallen (konorientering) och på skolgården. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Orientering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.
Eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Ny aspekt
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Ny aspekt
Eleven kan kartors uppbyggnad och symboler.
Eleven kan med viss säkerhet kartors uppbyggnad och symboler.
Eleven kan med relativt god säkerhet kartors uppbyggnad och symboler.
Eleven kan med god säkerhet kartors uppbyggnad och symboler.