👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2017-10-09 20:48 i LMH-enheten Uppsala
Klockan, uppskatta, jämföra och mäta tid, läsa av en klocka, hel, halv och kvart i och kvart över.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Klockan, analog och digital.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

- mäta tid, läsa av hel och halv timme, kvart i och kvart över på en analog klocka

- uppskatta tid t.ex. ungefär hur länge är en minut?

- jämföra tid t.ex. hur lång tid är det mellan kl.7 och kl.10

Innehåll

- klockan, analog tid, hel och halv timme, kvart i och kvart över

- mäta, uppskatta och jämföra tid

 

Genomförande

Du får vara med på genomgångar. Du kommer att få arbeta enskilt.

Du kommer att få:

- träna hel, halv, kvart i och kvart över på din klocka samt i olika lekar. Du kommer också att få träna träna med Ipad och på arbetsblad

 

 

 

 

 

Redovisning: 

 Du kommer att få visa dina kunskaper på ett klock-test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

1
2
3
Matematik tid:
Förmågan att mäta tid
Du kan med hjälp läsa av hel och halv timme på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Matematik tid:
Förmågan att uppskatta tid
Du kan med lite hjälp uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder och att en timme är 60 minuter.
Matematik tid:
Förmågan att jämföra tid
Du kan med hjälp jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du förstår att det handlar om timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du vet att det är 3 timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl.7 och kl.halv 11. Du vet att det är 3 och en halv timme.