👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattentema år 2

Skapad 2017-10-09 20:49 i Jonsereds skola F-5 Partille
Under läsåret 2016/2017 kommer eleverna i 4-5 få en regelbunden läsläxa att läsa en kvart fem gånger per vecka. Detta kommer vi följa upp med regelbundna textsamtal en gång i veckan i skolan enligt en modell som vi utvecklat inom fortbildningsinsatsen Läslyftet.
Grundskola F – 5 NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Svenska
Vi har valt att utgå från ett miljöperspektiv i vårt vattentema. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

I NO ska vi rbeta mot att utveckla förmågorna att :

 • använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i NO    

I MA ska vi arbeta mot att utveckla förmågorna att :

I SO ska vi arbeta mot att utveckla förmågan  att:

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån övervägande kring etik och hållbar utveckling.

I SV ska vi arbeta med att utveckla förmågorna att:

Vad ska vi lära oss?

Kunskapskrav NO:

 

Kunskapskrav matematik:

 

Kunskapskrav SO

 

Kunskapskrav SV:

 

Det här ska vi göra

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras.

 • Utgå från FN:s globala mål om vatten; säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla och bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling
 • Använda oss av "experiment och film"  som en röd tråd genom temat.
 • Genom tankekartor få reda på elevernas förkunskaper
 • Skriva en faktatext om vatten för att se vilka kunskaper och förmågor de ha utvecklat.
 • Genom hexagoner tar vi reda på hur de vill arbeta med temat
 • Presentera en förenklad form av planeringen för eleverna i början av temat och regelbunden återkoppling
 • Träna handstil och skriva meningar.
 • Läsa och skriva faktatexter för att träna på hur deras innehåll kan organiseras  
 • Synliggör typiska begrepp för vatten och miljö: , -H20, ,fast, flytande,gas, vattenånga,, experiment, FN, hållbar utveckling, miljö
 • Dokumentera genom film och bild
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt med vatten som laborativt material
 • Använda musik för att lära oss fakta om vatten

 

Ur det centrala innehållet kommer eleverna möta:

 

  

Bedömning