👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, sexualitet, etnicitet & maktrelationer

Skapad 2017-10-09 22:14 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Bild
Kunskaper om sex- och samlevnad är en demokratifråga. Genom att synliggöra normer, arbeta för allas rätt till sin egen identitet och välja sina egna relationer, främjar likabehandling och allas lika värde. I ämnet bild, som i alla andra skolämnen, ska sex- och samlevnad integreras - inget passar då bättre än att arbeta med att diskutera, kritiskt granska, framställa samt analysera bilder (rörliga och fasta).

Innehåll

Rätten att få bestämma över sin kropp och att få vara som en är är två av de av FN formade Mänskliga Rättigheterna

(MR 2010a, MR 2011b)

Men är det verkligen så att vi människor får lov att bara vara? Älska vem vi vill? Är vi lika mycket värda? Vem sätter regler och normer? När sätts normer och regler? 

Både rörliga och fasta bilder kommunicerar, utmanar och reproducerar föreställningen om identitet, sexualitet och genus. Av det skälet är analys av bilder en viktig del av elevers helhetsperspektiv av sex- och samlevnad. Därför kommer vi att titta på olika bilder och filmer för att se, höra och diskutera hur genus framställs.

Ett sätt för detta är att studera reklam. Vilka budskap ser vi, vill vi se, vill vi inte se. Vilka budskap uppfattar vi som sanna/osanna och varför? Vilka är våra egna åsikter och varför är det så? 

Ett annat sätt är att ta del av hur butiker som säljer barnkläder väljer att synliggöra sitt sortiment. Eller att fundera över hur människor men även kön, framställs i texter; vilka ord används när vi talar om andra människor?

Begrepp vi kommer att lyfta fram:

Heteronormativitet, queerteori, normer, genus, kön, sex, gender, makt, identitet, sexualitet och genusbegriplighet. 

Vi kommer att arbeta med området under vecka 47-50 + vecka 2-6. Dvs 10 veckor. 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsuppgifter vid studiebesök i Göteborg 28/2-18

 • Uppgifter Identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer

 • Uppgift Sexualitet, identitet, genus & makt

 • Studiebesök Göteborg - REviderad uppgift

 • Bild - Uppgifter vid studiebesök i Göteborg 28/2-18

 • Bild - Identitet, sexualitet, etnicitet & maktrelationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild år 7-9

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att reflektera, fundera över hur bilder framställs utifrån vad det är bildskaparen vill visa upp men också på vilket sätt konsten syftar till att påverka oss.
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
KOMMUNICERA
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap med ett enkelt bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt samt med ett välutvecklat bildspråk.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖK/PRESENTRA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
ANALYSERA
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett enkelt sätt med några ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt med relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett väl utvecklat och väl underbyggt sätt med god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.