👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Matematik åk 9 ht-17 Taluppfattning

Skapad 2017-10-09 22:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Pythagoras föddes 580 f.Kr och dog 495 f.Kr och var en grekisk filosof och matematiker.

Pythagoras är bland annat känd för Pythagoras sats, som ger förhållandet mellan kateterna och hypotenusan i en rätvinklig triangel. Pythagoréerna, anhängarna till Pythagoras lära, var så vitt man vet de första som konstruerade ett formellt matematiskt bevis för formelns giltighet. Satsen var dock känd långt före Pythagoras tid, särskilt i specialfallen med sidlängder 3,4,5 och 5,12,13.

Pythagoras trodde att allt i världen ytterst var heltal, som även kan användas för att ange bråktal. Insikten av att kvadratroten ur 2 är irrationellt, det vill säga inte kan uttryckas exakt som ett bråk, rubbade pythagoréernas världsbild.

Innehåll

Tal

Mål för elev

 1. Använda och analysera matematiska begrepp.
 2. Välja och använda en lämplig metod för att göra beräkningar
 3. Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Innehåll

När du arbetat med den här matematikkursen skall du bli bättre  på följande:

 • sortera ta i olika talmängder
 • delbarhetsregler och primtal tas fram genom att faktorisera tal
 • vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • räkna med potenser.
 • Pythagoras sats.
 • räkna med negativa tal.
 • namnge och räkna med stora och små tal samt använda prefix
 • räkna med tiopotensform och grundpotensform 

Genomförande

Lektioner kommer att genomföras med hjälp av genomgångar och övningar samt enskilt arbete.

Bedömning

Bedömning sker bl.a. genom ett skriftligt prov den 10 november samt genom muntliga och skriftliga övningar.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Jä Matematik åk 9 ht-17 Taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan visa... ...kunskaper om matematiska begrepp
Exempel: Du kan förklara och beräkna uttrycket ”roten ur 49” grundläggande
Exempel: Du kan förklara och beräkna sidan ur en given kvadrats area. goda
Exempel: Du kan förklara delbarhetsregler och kan ta fram primtal genom att faktorisera. mycket goda
Metod
Metoderna du använder för att göra beräkningar är....
Exempel: Om du känner till kateternas längd kan du beräkna hypotenusan med hjälp av Pythagoras sats. i huvudsak fungerande
Exempel: Du kan förklara och beräkna arean på en liksidig triangel om du vet hur lång sidan är. ändamålsenliga
Exempel: Du kan visa med ett exakt svar om en stång med en bestämd längd får plats i en låda med kända mått. ändamålsenliga och effektiva
Problemlösning
lösa problem på ett… … fungerande sätt
Exempel: Om du känner till kateternas längd kan du beräkna hypotenusan med hjälp av Pythagoras sats. i huvudsak
Exempel: Du kan förklara och beräkna arean på en liksidig triangel om du vet hur lång sidan är. relativt väl
Exempel: Du kan visa om en stång med en bestämd längd får plats i en låda med kända mått. väl