👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre

Skapad 2017-10-10 07:28 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Bokcirkel med fokus på samtalet.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att läsa romanen "Flugornas herre". Vi kommer att träffas en gång i veckan och samtala kring det vi har läst. Det är viktigt att ni är väl förberedda, vilket kan betyda olika saker för er. Ni kanske kommer att behöva läsa flera gånger, ni kanske kommer att behöva be om hjälp av någon. Det kommer att förväntas av er att ni kommer till våra tillfällen med en förståelse av vad ni har läst.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna visa på läsförståelse trots att läst text innehåller många svåra ord.

Eleverna ska kunna redogöra för den huvudsakliga handlingen i en text.

Eleverna ska kunna diskutera kring händelser och personer i läst text.

Eleverna ska kunna resonera kring vad de behöver göra för att minnas vad de läst.

Eleverna ska kunna bidra till att samtal kring läst litteratur förs framåt.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att bortse från ord och fraser man inte förstår till förmån för att förstå helheten.

Bärande begrepp

Läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Flugornas herre

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna visa på läsförståelse trots att läst text innehåller många svåra ord.
Eleverna ska kunna redogöra för den huvudsakliga handlingen i en text.
Eleverna ska kunna diskutera kring händelser och personer i läst text.
Eleverna ska kunna resonera kring vad de behöver göra för att minnas vad de läst.
Eleverna ska kunna bidra till att samtal kring läst litteratur förs framåt.