👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda HT 2017

Skapad 2017-10-10 08:22 i Da Vinciskolan Ale
LPP för arbetsområdet Matilda i Engelska
Grundskola 7 Engelska
We are going to read a text about Matilda, a very bright little girl. We are going to work with the text and then we are going to watch the film. After we have watched the film, you are going to write a review of the film and how your want your dream school to be.

Innehåll

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

Din förmåga att uttrycka dig i skrift så andra förstår

Din förmåga att hantera språket

Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare

Uppgifter

  • Eng: Matilda - a film assignment

  • Eng: "Matilda" - a written assignment

  • Written assignment Matilda

Matriser

En
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Förstå & uppfatta detaljer
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig
Ännu ej nått kunskapskravet
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Ännu ej nått kunskapskravet
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.