👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4 - 5

Skapad 2017-10-10 10:11 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Övergripande LPP innehållande centralt innehåll för musikämnet klass 4-6.
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll

Se kopplingar till det centrala innehållet nedan. 

Dina mål i musik

Musik är ett ämne där man utvecklas hela tiden genom att öva sig på samma moment om och om igen. För att du ska utveckla de olika förmågorna som ingår i ämnet är därför det allra viktigaste att du hela tiden utmanar dig själv till att klara svårare och svårare övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i Musik åk 4-5

Träna mer
Kan
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad basstämma.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Spela & ackompanjera
Byta några ackord på gitarr.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Spela & ackompanjera
Byta några ackord på piano.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Spela & ackompanjera
Sjunga och samtidigt spela en låt med ackord på piano eller gitarr.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Sång
Delta i gemensam sång.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Timing
Sjunger i viss mån med timing.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Timing
Spelar på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Skapa musik
Skapa musik utifrån ackord eller att göra en melodi.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Skapa musik
Göra egna rytmer.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Upplevelser och påverkan av musik
Berätta om egna musikupplevelser. Vara med i diskussioner kring musik.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Upplevelser och påverkan av musik
Kan redogöra för hur musik kan påverka människor.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Muskaliska karaktärsdrag & instrument
Ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Muskaliska karaktärsdrag & instrument
Ha kunskap om instrumentens namn och vilken instrumentfamilj instrumentet tillhör.
 • Mu  4-6
Muskaliska karaktärsdrag & instrument
Ha kunskap om instrumentets delar och funktion.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6