👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut i rymden

Skapad 2017-10-10 10:24 i Söderskolan Helsingborg
Bra att göra i slutet på ht efter v 44 ihop med religion Så kan man tro.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Matematik NO (år 1-3)
Vi ska ta reda på varför det finns natt och dag, månader och årstider. Vi ska också undersöka varför månen ändrar utseende. Vi ska lära oss hur man skriver en spännande berättelse.

Innehåll

Målet med undervisningen

Är att du kan visa på en modell som förklarar tidsbegreppen: dygn, månad och år och koppla dessa till solen, jorden och månen. (kommunikationsförmåga)

Är att du kan observera månen och dokumentera hur den ser ut. (undersöka)

Är att du ska lära dig strukturen i den berättande texten. (kommunikation)

 

 

 

Så här ska vi arbeta...

Du ska läsa faktaberättelser om vårt solsystem.

Du ska se på faktafilmer om vårt solsystem och stjärnor.

Du ska lära ord och begrepp som hör till rymden.

Du ska lära olika ord och begrepp som hör till "lång" tid.

Du ska dokumentera månens olika faser genom att studera kvällshimlen.

Du ska ställa frågor och samtala vad du upptäcker i din undersökning om månen.

Du ska läsa skönlitterära berättelser/myter om jorden och himlen.

Du ska skriva berättande text enligt genre/cirkelmodellen.

Du ska skriva beskrivande text enligt genre/cirkelmodellen.

Du ska ge respons på andra elevers texter.

 

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt...

Du förklarar våra tidsbegrepp, som dygn, månad och år.

Du skriver en berättande text.

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3