👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomkemi

Skapad 2017-10-10 11:00 i Nannaskolan Uppsala
Att kunna använda periodiska systemet och kunskap om atomer gör att man kan förutse kemiska reaktioner. Det krävs också för att man skall kunna lägga upp välplanerade försök. Atomen, bindningar och periodiska systemet. Du skall kunna: Veta hur en atom är uppbyggd Hur olika typerna av atombindningar fungerar Använda periodiska systemet för att analysera en kemisk reaktion mellan två grundämnen
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kunskap om atomen och periodiska systemet behövs för att kunna förutsäga en kemisk reaktion. Det är också viktigt för att kunna göra välplanerade försök.

Innehåll

Du skall kunna
Beskriva hur en atom är uppbyggd

Hur olika typerna av atombindningar fungerar

Använda periodiska systemet för att hitta information om ett grundämne.

Använda periodiska systemet för att analysera en kemisk reaktion mellan två grundämnen

Uppgifter

  • Komplettering, Atomkemi period 1

  • Komplettering Atomkemi, grupp 1

  • Papper om atomkemi

  • Laboration Koppar ur kopparoxid

  • Laboration räkna ut kristallvatten i kopparsulfat

  • Prov atomkemi

Matriser

Ke
Kemi åk 9 "Atomkemi "

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer..
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer.
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation av undersökningar
-förmedla din kunskap
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är välutvecklad.