👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Revolution - Amerikanska, franska och industriella revolutionen"

Skapad 2017-10-10 11:21 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Revolutionernas tid. Vi kommer att fokusera på de stora händelser i världen som har gått till historien som revolutionernas tid. Tidsmässigt kommer vi röra oss mellan 1600-talets början fram till 1900 talets början.

Innehåll

Elevens mål

Du ska:

• ha kunskaper om amerikanska, franska och industriella revolutionen.

• Känna till viktiga personer och händelser.

• veta varför revolutioner inträffade

• Veta hur revolutionen förändrade människors liv och samhället.

• Veta hur människor och deras värderingar påverkades av denna tid.

• Kunna ta del av samtida källor och utöva källkritik.

• Känna till viktiga historiska begrepp. Se kunskapskraven i historia för E, C och A

Bedömning Momentet kommer delas upp i tre delar. 1. Amerikanska revolutionen 2. Franska revolutionen 3. Industriella revolutionen Vi bedömer nivån på dina svar, skriftligt och muntligt.

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med genomgångar där Du som elev för anteckning. Vi kommer också att arbeta med boken, filmer och andra typer av egenstudier. Examinationsformer kommer vara: prov. textsvar, muntliga svar, Grej of the day

Uppgifter

  • Reflektion of the day

  • Grej of the day