👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Keyboard år 5 o 6- Spela ackord

Skapad 2017-10-10 14:23 i Stureskolan Hedemora
Att spela ackordspel på keyboard.
Grundskola 6 Musik
Vi kommer att lära oss minst tre ackord på keyboard för att kunna kompa olika låtar. Vi lär oss skillnaden på dur- och mollackord och hur man hittar dem.

Vi arbetar både enskilt och tillsammans i samspel.

Innehåll

Undervisning/ det här ska vi göra:

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig spela några ackord och använda dessa för att ackompanjera. Du ska få lära dig att läsa av ackordstabeller. Du kommer också att träna på att spela i grupp.
Vi ska lära oss att veta skillnaden mellan dur- och mollackord samt  veta hur man hittar dem.
Under terminen kommer vi också att lära oss de vanligaste noterna och dess värde och att se rytmiska mönster.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

För att kunna delta och spela tillsammans måste du har vissa färdigheter, både när det gäller att kunna spela men också att ha ord för och kunna prata om spelet tillsammans. När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:
• ta några ackord på keyboard
• byta mellan olika ackord
• börja och sluta samtidigt med de andra och spela i rätt tempo
• följa med i sången och hålla reda på när det är ackordsbyte
• läsa av bilden på hur ackordet tas
• tangenternas namn 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Keyboard- ackordspel

F
E
C
A
Spela ackord på keyboard
Nivån för E är ännu inte nådd
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då mellan flera ackord med flyt.
Timing
Nivån för E är ännu inte nådd
Elevens spelar i viss mån med timing
Eleven spelar med relativt god timing
Eleven spelar med god timing