👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa inomhus 4-5

Skapad 2017-10-10 15:29 i Jonsereds skola F-5 Partille
Under läsåret 2016/2017 kommer eleverna i 4-5 få en regelbunden läsläxa att läsa en kvart fem gånger per vecka. Detta kommer vi följa upp med regelbundna textsamtal en gång i veckan i skolan enligt en modell som vi utvecklat inom fortbildningsinsatsen Läslyftet.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Planering för lektioner i ämnet idrott och hälsa inomhus.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer jobba med lekar, spel, dans och idrotter av olika slag för att utveckla motorik i olika former. Vi kommer också jobba med elevledda lektioner där planeringarna av dessa utvecklar ämnets teoretiska sida om reflektioner av det egna idrottandet och hur det påverkar måendet. Under de elevledda lektionerna får eleverna även möjlighet att jobba med kunskaper om hur man idrottar säkert samt förebygger och undviker skador.  

I år 5 har vi som mål att alla elever ska klara kunskapskravet att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 i ryggläge. Vi besöker simhallen vid ett flertal tillfällen och förutom simtest jobbar vi även med att hantera nödsituationer vid vatten. 

Hur ska du visa vad du kan? 

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom observationer av idrottslektionerna, diskussioner och planering av de elevledda lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6