👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger, kläder och familj (v. 41-47)

Skapad 2017-10-10 18:37 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Färger och kläder år 7. Vi utgår från kapitel 4 i läroboken Mahlzeit A.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig ord för färger, kläder och familjemedlemmar. Du kommer också att få lära dig lite fraser som du använder när du beskriver dina/andras kläder samt handlar kläder. Dessutom kan du lära dig ord typiska för vissa färger!

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

- Du kan färgerna
- Du kan flera klädesplagg
- Du kan några fraser som du kan använda för att beskriva kläder
- Du kan några fraser som du kan använda för att handla kläder
- Du kan ord som är typiska för en viss färg

- Du kan vad de olika familjemedlemmarna heter på tyska

Grammatik: Verben "ha + vara" i singular, samt flera andra verb i singular.

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Skriva och framföra en dialog som utspelar sig i en klädaffär
- Läsning och översättning av texter i boken
- Arbete med uppgifter till text 
- Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt
- Hörövningar

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss.

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa på torsdagar
- Prata i klassrummet
- Prov torsdag vecka 47 (läsa, lyssna, skriva)

- Framförande av en dialog som utspelar sig i en klädaffär

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Färger och kläder

E
C
A
Tala
Uttala orden begripligt Kunna ställa enkla frågor om pris, storlek, samt om släkten. Kunna svara på dessa frågor. Kunna berätta vad du vill köpa. Enkelt kunna använda adjektiv
Skilja på att tala artigt och vardagligt Använda längre meningar
Säga en sak på olika sätt (variation).
Skriva
Kunna skriva någorlunda begripligt Kunna ställa enkla frågor om pris, storlek. Kunna berätta vad du vill köpa. Enkelt kunna använda adjektiv
Skilja på att vara artig eller vardaglig Använda längre meningar
Skriva en sak på olika sätt (variation)
Läsa
Förstå det viktigaste i texterna men kan missa detaljer
Förstå det mesta i texterna och förstå tydliga detaljer
Förstå både helhet och alla detaljer
Lyssna
Urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Ordkunskap
Lärt sig nya ord men du har luckor i ordförrrådet
Lärt sig nya ord och har få luckor i ordförrådet
Lärt sig många nya ord och har inga eller någon enstaka lucka i ordförrådet
Grammatik
Du vet vad "är" heter vid olika personer i singular
Du använder ofta verbet "är" rätt i singular
Du kan använda verbet "är" rätt vid olika personer i singular.