👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 7: Chapitre 1-2

Skapad 2017-10-10 20:54 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Chapitre 1

I kapitel 1 skall du lära dig

 • Hälsa och fråga hur någon mår
 • Fråga och svara: namn, ålder, var man bor
 • Verbet AVOIR i presens
 • Stava ljudet "EU"
 • Räkna till 13
 • Textens glosor: frågeord, à, en, hälsningsfraser ... 

 

Chapitre 2

I kapitel 2 skall du lära dig

 • Presentera: namn, ålder, var man bor, släktskap och yrke
 • Några djur
 • Verbet ËTRE i presens
 • Ägandeform = Genitiv
 • Adjektiv: stor & liten
 • Obestämd och bestämd form (un, une, des, le, la, l´, les)
 • Stava ljudet "AU"
 • Räkna till 20
 • Textens glosor: familjeord, djur, yrken, småord ...

Matriser

M2
LYSSNA och FÖRSTÅ Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

Lyssna och förstå

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven tränar med stöd av läraren någon strategi för att lyssna och förstå.
Eleven kan använda någon strategi för att lyssna och förstå.
Eleven kan använda strategier för att lyssna och förstå.
Eleven kan använda strategier för att lyssna och förstå.

M2
LÄSA och FÖRSTÅ Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

Läsa och förstå

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier för att läsa och förstå.
Eleven kan använda någon strategi för att läsa och förstå.
Eleven kan använda strategier för att läsa och förstå.
Eleven kan använda strategier för att läsa och förstå.

M2
Arc-en-ciel 7 Chapitre 1-2 Lärandematris

CHAPITRE 1

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
Avoir
Presens (nutid) av verbet
Fråga och svara
Fråga och svara: namn, ålder, var man bor
En och à
en + land (fem) à + stad
0-13
Uppfatta siffror och stava dem.
Hälsningsfraser
Artighetshälsning och hälsning till en person man känner.

CHAPITRE 2

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
Familj & släktord
Kunna familjeorden med korrekt obestämd artikel, dvs un eller une.
Obestämd och bestämd artikel
un le des les une la des les
Être
Presens (nutid) av verbet
Djur
Kunna djur med korrekt obestämd artikel, dvs un eller une.
Yrken
Kunna yrken med korrekt obestämd artikel, dvs un eller une.
0-20
Uppfatta siffror och stava dem.
Småord
chez, ici, beaucoup, un peu, voici, avec
Adjektiv
petit grand gentil
Genitiv
Att uttrycka genitiv med de