👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen för björnar, rävar och ekorrar ht-17

Skapad 2017-10-11 08:24 i Öfre Slotts förskola Uppsala kommunala förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Skogen - djur, natur, årstidernas växlingar och allemansrätten.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi går till skogen och tittar på djur, växter och vad som händer med dessa vartefter årstiderna växlar. Eftersom vi stävar efter att få Grön Flagg pratar vi också om nedskräpning och vad man kan göra för att ta hand om naturen på bästa sätt.  

MÅL

Vi vill att barnen ska få förståelse och visa hänsyn för naturen och det som lever och växer i den.

METOD

Helena och Britt-Marie tar med sig björngruppen och rävgruppen till "stora skogen". Vi tittar, pratar om och undersöker saker som finns i vår natur. 

DOKUMENTATION

Dokumentation i text och bild på varje barns lärlogg.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering och analys när temat är avslutat

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016