Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering hkk, åk 6

Skapad 2017-10-11 08:51 i Tiundaskolan Uppsala
En planering för år 6 i Hem- & konsumentkunskap
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hur påverkas vår hälsa och vår miljö av de livsmedel vi köper? Vilka metoder och redskap ska vi använda när vi bakar och när vi lagar mat? Vad menas med varierade och balanserade måltider? Detta är några av de områden vi arbetar med på Hem- och konsumentkunskapen. Här arbetar vi i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Innehåll

 

Förmågor som arbetsområdet övar

   • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
   • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
   • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • tillaga enkla maträtter och måltider
 • planera och organisera arbetet
 • baka
 • hantera olika livsmedel
 • lära dig om hur man arbetar hygieniskt när man hanterar, tillagar och förvarar livsmedel
 • använda olika köksredskap och metoder
 • studera individuella behov av energi och näring
 • fördjupa dig i sambandet mellan mat och hälsa
 • lära dig om konsumtion och ekonomi
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt

Bedömning

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess och resultat
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera livsmedel, redskap och metoder i samband med matlagning och bakning
 • din förmåga att förstå hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har
 • din förmåga att förstå skillnaden mellan reklam och annan information om det man kan köpa.

 

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande av mig som lärare och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap Åk 6 Lgr 11

Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Mat, måltider och hälsa
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav..
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
- Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet..
- Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Konsumtion och ekonomi
- Eleven för enkla tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven för utvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
- Eleven för välutvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven kan föra enkla tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra utvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra välutvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
Miljö och livsstil
- Eleven kan också göra enkla jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra utvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra välutvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: