👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktauppsats ht17

Skapad 2017-10-11 08:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
Vecka 41-43

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Söka, välja ut och sammanställa information
  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva en faktauppsats.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva text så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Argumentera
  • Resonera om källor

 

ARBETSSÄTT

Du får arbeta med uppsatsen både under svenska och NO. Vi startar med att gå igenom mönstret för en faktauppsats. Därefter tränar vi källkritik och hur man skriver en källförteckning. Till sist arbetar du med din faktauppsats, där ämnen presenteras under NO. Du söker information och sammanställer informationen på en tankekarta, så du kan skriva din text med egna ord. Din fördjupning lämnas in skriftligt. Du gör även en källförteckning där du antecknar alla källor du samlat information från. Du ska också skriva en källdiskussion, alltså diskutera dina källor.

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom en faktauppsats med källkritisk diskussion.

I den skriftliga texten visar du din kunskap att:

  • skriva enligt genren - en faktauppsats
  • argumentera
  • formulera dig i skrift
  • resonera om källor utifrån avsändare, aktualitet och informationen (vill författaren påverka dig och hur märks det?)

Din faktauppsats med källkritisk diskussion lämnas in onsdag vecka 43.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

C

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

A

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Uppgifter

  • Inlämning faktauppsats svenska

Matriser

Sv
Skriva faktauppsats ht17

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Beskriva och förklara
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse och du beskriver med ett enkelt samband, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet och du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup och du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Argumentera
Du ger enkla argument som till viss del inte underbyggs med fakta.
Du ger utvecklade argument som är relativt väl underbyggda med fakta och/eller exempel.
Du ger välutvecklade argument som är väl underbyggda med fakta och förtydligande exempel.
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, t ex med avsaknad av interpunktion som inte stör läsaren.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med variation i ordval och i stort sett korrekt interpunktion.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och texten lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften.
Du har en komplex struktur och följer genrens typiska drag.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen.
Källkritik
Resonera och motivera
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.