👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande aktivitet APL

Skapad 2017-10-11 10:21 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Skapa tillsammans med barnen

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Du ska efter genomförande av området ha provat att leda skapande aktiviteter tillsammans med barn. Området ska ge dig ökad trygghet och förståelse i all planera, genomföra, dokumentera och analysera skapande verksamheter tillsammans med barn. 

Examensmål: Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleven ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

 Veckorna 37-49
Under dessa veckor ska du genomföra minst två skapande aktiviteter på din APL-plats. Du ska motivera dina val av material och tekniker och hur du lägger upp aktiviteterna. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Efter genomförda aktiviteter träffar du yrkeslärare och du får beskriva dina val och hur aktiviteterna gått. Målet är inte att du ska genomföra perfekta aktiviteter utan att du kan reflektera kring dina val och vad som ev. gick fel.

Din betygsnivå bedöms utifrån hur utförligt och nyanserat du beskriver dina tankar och val.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
  Peg  -
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
  Peg  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  A
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare. Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  C
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. Dessutom använder eleven material, redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
  Peg  E