👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Slöjd, årskurs 3, läsår 17-18

Skapad 2017-10-11 10:22 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Slöjd Slöjd

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i slöjd ska eleven

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 • genom nyfikenhet våga utforska och experimentera med olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt
 • använda olika redskap, maskiner och hantverkstekniker på ett riktigt och säkert sätt.
 • känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck.
 • att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Att våga pröva och experimentera med olika material
 • Att hantera redskap, maskiner och hantverkstekniker
 • Att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • Att använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • Att kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • Att utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck - att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.
 • Att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Undervisning

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, användningsområden och ursprung

Handverktyg, redskap och maskiner – hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Pröva på enkla former av några hantverkstekniker.

Enkla skisser och arbetsritningar – hur de kan läsas och följas

Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.

Muntlig och skriftlig utvärdering av arbetsprocessen i ord och bild.

Använda olika inspirationskällor i tema-arbeten.

Medvetandegöra designens betydelse för uttrycket och funktionen: hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Använda datorn som verktyg för att finna fakta, bilder och symboler på internet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
  Sl  4-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  4-6
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
  Sl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  4-6