👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige förr och nu

Skapad 2017-10-11 11:02 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Samhällskunskap del 1 - Sverige förr och nu -

folk i Sverige - invandrare och flyktingar
Lokal pedagogisk planering

 

Innehåll

 

Sverige för cirka 150 år sedan var ett fattigt land och en stor del av svenskarna bodde på landsbygden och arbetade inom jordbruket. Barnadödlighet var hög, medellivslängden låg och befolkningen bestod av många unga.

Idag har många flyttat in till städer och få arbetar i lantbruket. Barnadödligheten är låg, vi är friskare, blir äldre och unga får allt fler rättigheter. Många söker sig hit från andra länder, så vi har blivit ett mångkulturellt land. Vårt demokratiska samhälle strävar efter jämlikhet och jämställdhet.

Hur det blev så ska vi lära oss mer om inom detta ämnesområde.Arbetsuppgifter till ämnesområdet “Sverige förr och nu” i ämnet samhällskunskap.

 

 • Vi arbetar med detta ämnesområde under veckorna 41-45.

 • Litteratur: Liber online Samhällskunskap sidorna 3-44.

 • Vi kommer att ha genomgångar tillsammans.

 • Ni kommer också att arbeta både enskilt och i par med olika frågeställningar.

 • Vi kommer att se på filmer. Filmerna kommer att länkas på https://classroom.google.com/c/Nzg1ODU1MTM2MV  så att ni kan se dem igen eller om ni råkade vara borta just den SO-lektionen.Veckoplanering

 

Vecka 41 - Sverige förr och nu

Korta genomgångar varje lektion

Övningar

(Film)

Läs/lyssna på texten, sidorna 3-17

Läxa till fredag: Alla arbetar med frågorna 1-10 på sidan 18 + öva begrepp https://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/1-sverige-forr-och-nu

Fördjupning: Arbeta med uppgifterna 11-16 på sidan 18

Skriftligt läxförhör fredagen den 13 oktober

 

Vecka 42 - Folk i Sverige

Korta genomgångar varje lektion

Övningar

(Film)

Läs/lyssna på texten, sidorna 19-31

Läxa till fredag: Arbeta med frågorna 1-7 på sidan 32 + öva begrepp https://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/2-folk-i-sverige

Fördjupning: Arbeta med med frågorna 8-13 på sidan 32

Skriftligt läxförhör fredagen den 20 oktober

 

Vecka 43 - Invandrare och flyktingar i Sverige genom tiderna

Korta genomgångar varje lektion

Övningar

(Film)

Läs/lyssna på texten, sidorna 33-44

Läxa till fredag: Alla arbetar med frågorna 1-7 på sidan 45 + öva begrepp https://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/2-folk-i-sverige

Fördjupning: Arbeta med frågorna 8-12 sidan 45

Skriftligt läxförhör fredagen den 27 oktober

 

Vecka 44 - höstlov

 

Vecka 45 - Repetition och prov

Vi repeterar det vi lärt oss under dessa  veckor och förbereder oss inför provet.

 

Kursens centrala innehåll

 

 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

 

Kursens kunskapskrav

 

 • Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.

 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.