👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2017-10-11 11:12 i Gammal Trelleborg
Grundskola 8 Bild
Varje dag matas vi med reklam ifrån olika medier. Under det här arbetsområdet fördjupar vi våra kunskaper om reklam och dess påverkan och du gör en reklamaffisch till valfri målgrupp med valfritt produkt.

Innehåll

Reklam påverkar oss i de köp vi gör oavsett om vi vill eller inte. Utan reklam skulle vi inte veta vilka produkter som fanns på marknaden - reklam behövs alltså för att det över huvud taket skulle finnas en marknad. 

 Det är dock viktigt att vi som konsumenter förhåller oss kritiska till all den reklam som vi matas med dagligen i olika medier och i vår omvärld.

Reklammakarna vill gärna få oss att tro att vi inte skulle kunna klara oss utan just deras produkt och de tar ibland till extrema knep för att påverka oss.

I det här arbetet kommer vi att titta närmare på dessa knep och jobba med att titta kritiskt på reklam. 

Vi tittar närmre på hur reklamer utformas för att locka oss på olika sätt beroende på vilken produkt som ska säljas in och vilken målgrupp man riktar sig till. 

Uppgift:

* Gör en egen reklambild. Antingen med hjälp av dator eller penna och papper. Valfritt om du vill göra reklam för en produkt som redan finns eller om du vill hitta på en egen reklam för något som egentligen inte finns. 

* Du tittar i olika tidningar och väljer ut annonser som är på liknande produkter. Dessa klipps ut och klistras på samma papper. Sedan tittar vi på likheter och skillnader mellan de olika företagens reklam för likvärdig produkt.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild

F
Träna mera
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formuelera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.