👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå, åk 4

Skapad 2017-10-11 11:21 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F Svenska
Att läsa är fantastiskt! Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker och böcker kan ge oss nya idéer.

Innehåll

Detta gör vi: 

Vi arbetar med läsning och läsförståelse och använder olika slags texter, bl.a läromedlet Zick Zack, "Läsrummet"

Vi tränar på att svara på frågor på, mellan och bortom raderna.

Vi fortsätter att använda de lässtrategier som de fem Läsfixarna" lärt oss. De fem "Läsfixarna" är: Spågumma, Detektiv, Konstnär, Reporter och Cowboy.

Detta kommer jag att bedöma:

  • Hur väl du förstår en text genom att använda dig av olika lässtrategier.
  • Hur väl du kan sammanfatta en text du läst.

 

 

Matriser

Sv
Läsa och förstå, åk 4

Rubrik 1

-------->
-------->
-------->
-------->
Lgr-11
Du kan läsa och förstå olika slags texter genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du behöver träna mer för att kunna svara på olika slags frågor till olika texter.
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger oftast korrekta svar på frågor, där svaren finns "på raderna" och ”mellan raderna”. Svarar ibland rätt på frågor ”bortom raderna”..
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger oftast korrekt svar på frågor, där svaren finns "på raderna,"mellan raderna" och ”bortom raderna”.
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger korrekta svar på frågor, där svaren finns "på raden, mellan raderna och bortom raderna".
Lgr-11
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera innehållet med god koppling till sammanhanget.
Du behöver träna mer för att göra en sammanfattning så att man förstår innehållet.
Din sammanfattning har en tydlig början, eller tydligt innehåll, eller tydlig avslutning. Du har för många detaljer med så att texten blir för omfattande eller så har du för lite information så att texten blir svår att förstå. Den röda tråden följer inte hela berättelsen.
Din sammanfattning har en början, ett innehåll och en avslutning. Den är något för kort, med för lite information eller något för lång med för mycket information. Texten har en röd tråd, men är otydlig på något ställe.
Du har en sammanfattning med en tydlig början, innehåll och avslutning. Texten innehåller lagom många detaljer, är kronologisk och har en röd tråd.